DME Teams
Boys Boys
Girls Girls

Sport

Basketball Basketball

  • Basketball Basketball

Gender & League

Boys Boys V

Boys Boys
Girls Girls

Season

2018-2019

  • 2015-2016
  • 2016-2017
  • 2017-2018
  • 2018-2019
  • 2019-2020
  • 2020-2021
All Players
Anthony C Iglesia
Anthony C Iglesia 2

PsG. | PG | 5'6" | 130lbs


GP PTS REB AST STL
29 4.5 1.8 3.1 0.5
Kenny V Isnord
Kenny V Isnord 3

PsG. | F | 6'8" | 220lbs


GP PTS REB AST STL
33 5.7 3.8 0.5 0.5
Jacob E Tracey
Jacob E Tracey 4

PsG. | PG | 6'4" | 212lbs


GP PTS REB AST STL
32 10.3 4.3 6.0 1.7
Bobby Miller
Bobby Miller 5

PsG. | SG,SF | 6'4" | 175lbs


GP PTS REB AST STL
32 10.5 2.5 0.6 0.7
Jacco Fritz
Jacco Fritz 10

PsG. | SF,PF | 6'10" | 200lbs


GP PTS REB AST STL
25 10.1 5.5 2.1 0.7
Jermaine L Marshall
Jermaine L Marshall 11

PsG. | SF | 6'5" | 202lbs


GP PTS REB AST STL
33 17.9 11.4 2.7 1.8
Antonin Kemkeng
Antonin Kemkeng 13

PsG. | PF,C | 6'9" | 222lbs


GP PTS REB AST STL
31 6.5 5.6 0.5 0.5
Zach Johnson
Zach Johnson 15

PsG. | SF,PF | 6'3" | 220lbs


GP PTS REB AST STL
31 4.0 2.2 0.9 0.5
Damerius Wash
Damerius Wash 21

PsG. | 6'4" | 183lbs


GP PTS REB AST STL
10 6.2 2.5 1.5 1.4
Han Delong
Han Delong 32

PsG. | SG | 5'10"


GP PTS REB AST STL
13 7.2 2.4 1.8 0.9
Jeremy D Golson
Jeremy D Golson 33

PsG. | SG | 6'2" | 160lbs


GP PTS REB AST STL
33 8.3 2.2 1.2 0.5

DME • 2441 Belleveue Ave Ext, Daytona Beach, FL 32114 • Phone: (386) 256-3963